Ferill 345. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: Word Perfect.


126. löggjafarþing 2000–2001.
Þskj. 1259  —  345. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um tóbaksvarnir, nr. 74/1984, sbr. lög nr. 101/1996.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur og Þuríði Backman.    Við 14. gr. Í stað hlutfallstölunnar „0,9%“ í efnismálsgrein komi: 1%.

Prentað upp.