Ferill 114. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 528  —  114. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, lögum nr. 83/1989, um Þjóðarbókhlöðu og endurbætur menningarbygginga, lögum nr. 113/1990, um tryggingagjald, lögum nr. 45/1987, um staðgreiðslu opinberra gjalda, lögum nr. 144/1994, um ársreikninga, og lögum nr. 145/1994, um bókhald, með síðari breytingum.

Frá 1. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (JóhS, ÖS).    Við bætist ný grein, 31. gr., sem orðist svo:
    Í stað fjárhæðanna „3.330.755“ og „5.521.301“ í 6. málsl. 4. mgr. B-liðar 69. gr. laganna kemur: 3.996.906; og: 6.625.561.