Ferill 193. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 592  —  193. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 38 15. maí 1990, um stjórn fiskveiða, með síðari breytingum.

Frá Guðjóni A. Kristjánssyni.    Við 7. gr. Í stað orðanna „1. febrúar 2002“ í 5. efnismgr. a-liðar komi: 15. febrúar 2002.