Ferill 169. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 600  —  169. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um heilbrigðisþjónustu og lögum um almannatryggingar.

Frá Jónínu Bjartmarz.    Við 2. efnismgr. 1. gr. bætist nýr málsliður er orðist svo: Um mat á hagkvæmni þjónustu stofnana, fyrirtækja og sjálfstætt starfandi heilbrigðisstarfsmanna skal taka tillit til alls þess kostnaðar sem til fellur vegna þeirra verka sem samið er um.