Ferill 286. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 809  —  286. mál.
Breytingartillögurvið frv. til. l. um breyt. á l. nr. 57 3. júní 1996, um umgengni um nytjastofna sjávar.

Frá sjávarútvegsnefnd.    Við 1. gr.
     a.      Orðið „sýktur“ í 1. málsl. 3. efnismgr. falli brott.
     b.      3. málsl. 3. efnismgr. falli brott.
     c.      4. málsl. 3. efnismgr. orðist svo: Ráðherra setur frekari reglur um framkvæmd þessarar málsgreinar, þar á meðal um leyfilega nýtingu þessa afla.