Ferill 705. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1132  —  705. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 120/2001, um heimild ríkissjóðs til þess tímabundið að takast á hendur tryggingu eða endurtryggingu á bótaábyrgð sem flugrekendur kunna að baka sér gagnvart þriðja aðila vegna tjóns er hlýst af notkun loftfars vegna hernaðaraðgerða, hryðjuverka eða áþekkra atvika, með síðari breytingum.

Frá Össuri Skarphéðinssyni og Jóhönnu Sigurðardóttur.    Við 1. gr. Í stað orðanna „ársloka 2002“ komi: 15. október 2002.