Ferill 666. máls. Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect.


127. löggjafarþing 2001–2002.
Þskj. 1281  —  666. mál.
Nefndarálitum frv. til lokafjárlaga fyrir árið 1998.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.    Nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir. Enn fremur var óskað eftir áliti frá Ríkisendurskoðun.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 18. apríl 2002.Ólafur Örn Haraldsson,


form.


Einar Oddur Kristjánsson,


frsm.

Arnbjörg Sveinsdóttir.Ísólfur Gylfi Pálmason.


Kristján Pálsson.


Drífa Hjartardóttir.Ásta Möller.