Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 480  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2003.

Frá 2. minni hluta fjárlaganefndar (JB).
Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 04-311 Landgræðsla ríkisins
         1.90 Fyrirhleðslur          44,3     15,0     59,3
    2.     Við 10-651 Ferðamálaráð
         1.12     Til reksturs upplýsingamiðstöðva á landsbyggðinni     0,0     30,0     30,0