Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 215. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 641  —  215. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um fjármálafyrirtæki.

Frá minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÖJ).     1.      Við 64. gr. Greinin orðist svo:
              Sala eða annað framsal stofnfjárhlutar í sparisjóði er óheimilt nema með samþykki sparisjóðsstjórnar. Sé endurgjald innt af hendi skal um það fara samkvæmt reglu 66. gr.
              Veðsetning stofnfjárhlutar í sparisjóði er óheimil.
     2.      73.–76. gr. og 2. mgr. 101. gr. falli brott.