Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 324. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 642  —  324. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 75/1981, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum.

Frá 2. minni hluta efnahags- og viðskiptanefndar (ÖJ).     1.      Við 2. gr. Greinin falli brott.
     2.      Við 13. gr.
          a.      Í stað hlutfallstölunnar „5%“ í 2. efnismgr. komi: 7%.
          b.      Í stað hlutfallstölunnar „5%“ í 5. efnismgr. komi: 7%.