Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 440. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 652  —  440. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um húsaleigubætur, nr. 138/1997, með síðari breytingum.

Frá Ástu R. Jóhannesdóttur og Guðrúnu Ögmundsdóttur.    Á eftir 2. gr. komi tvær nýjar greinar, svohljóðandi:
     a.      (3. gr.)
                  Við 2. mgr. 5. gr. laganna bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Foreldrar sem fara með sameiginlega forsjá barns eftir skilnað eða sambúðarslit eiga bæði rétt til bóta vegna barnsins óháð lögheimili þess.
     b.      (4. gr.)
                  5. mgr. 7. gr. laganna orðast svo:
                  Þrátt fyrir ákvæði 1.–4. mgr. um íbúðarhúsnæði hafa eftirtaldir rétt til húsaleigubóta:
              1.      fatlaðir sem búa saman á sérstökum sambýlum fyrir fatlaða,
              2.      námsmenn sem eru í námi á framhalds- eða háskólastigi og leigja á heimavist eða á námsgörðum eða herbergi með sameiginlegri eldhús- og snyrtiaðstöðu.