Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 453. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1149  —  453. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, með síðari breytingum.

Frá Þuríði Backman, Steingrími J. Sigfússyni og Jóni Bjarnasyni.     1.      1. og 2. gr. falli brott.
     2.      Við 4. gr. A-liður orðist svo: Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hlutverk stjórnar er að hafa eftirlit með rekstri heilsugæslustöðva og vera ráðgefandi varðandi þjónustu stofnunarinnar.
     3.      6. og 7. gr. falli brott.
     4.      Við 8. gr. B-liður orðist svo: Við 3. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Hlutverk stjórnar er að hafa eftirlit með rekstri sjúkrahússins og vera ráðgefandi varðandi þjónustu þess.
     5.      9. og 10. gr. falli brott.