Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 552. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1153  —  552. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um rannsókn sjóslysa, nr. 68/2000.

Frá samgöngunefnd.     1.      2. efnismgr. 1. gr falli brott.
     2.      2. gr. orðist svo:
                   Við 5. gr. laganna bætast þrjár nýjar málsgreinar, svohljóðandi:
                  Rannsóknarnefnd sjóslysa er heimilt, að fengnu samþykki samgönguráðherra, að fela erlendu ríki að annast rannsókn sjóslyss á íslensku yfirráðasvæði að hluta til eða öllu leyti.
                  Þegar við á skal rannsóknarnefnd sjóslysa láta rannsókn ná til fyrirkomulags tilkynninga um sjóslys, til leitar, björgunaraðgerða og annarra aðgerða sem ætlað er að draga úr afleiðingum sjóslysa.
                  Samgönguráðherra er heimilt að fela rannsóknarnefnd sjóslysa að rannsaka atriði sem varða almennt öryggi til sjós án þess að þau tengist sjóslysi.
     3.      Orðið „þessa“ í síðari efnismálslið 3. gr. falli brott.
     4.      4. gr. falli brott.
     5.      6. gr. falli brott.
Prentað upp.