Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 47. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1298  —  47. mál.
Nefndarálitum till. til þál. um strandsiglingar.

Frá samgöngunefnd.    Nefndin hefur fjallað um málið. Jafnframt var málið sent til umsagnar á síðasta þingi og bárust þá nefndinni umsagnir frá Vegagerðinni, Byggðastofnun, Siglingastofnun Íslands og Sambandi sveitarfélaga á Suðurnesjum.
    Nefndin telur efnisatriði málsins þess eðlis að rétt sé að þau séu skoðuð af ríkisstjórninni og þeim stofnunum ríkisins sem í hlut eiga.
    Nefndin leggur til að tillögunni verði vísað til ríkisstjórnarinnar.

Alþingi, 11. mars 2003.Guðmundur Hallvarðsson,


form., frsm.


Arnbjörg Sveinsdóttir.


Magnús Stefánsson.Sigríður Ingvarsdóttir.


Jón Bjarnason.


Lúðvík Bergvinsson.Jóhann Ársælsson.