Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 453. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1301  —  453. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um heilbrigðisþjónustu, nr. 97/1990, með síðari breytingum.

Frá Jónínu Bjartmarz.    12. gr. orðist svo:
    Lög þessi öðlast þegar gildi. Þó skulu 3. gr., 11. gr. og ákvæði til bráðabirgða I, II og III gilda frá 1. janúar 2003.