Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 462. máls.
128. löggjafarþing 2002–2003.
Þskj. 1408  —  462. mál.
Breytingartillögurvið frv. til raforkulaga.

Frá Hjálmari Árnasyni.       1.      Við 3. gr. 1. málsl. 1. tölul. orðist svo: Raflínur sem ekki teljast til flutningskerfisins ásamt mannvirkjum og búnaði þeim tengdum til og með heimtaug.
       2.      Við ákvæði til bráðabirgða VII. Á eftir orðunum „Alþýðusambandi Íslands“ í 1. mgr. komi: Bandalagi starfsmanna ríkis og bæja.