Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 560  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2004.

Frá 1. minni hluta fjárlaganefndar (EMS, HHj, JGunn, AKG).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     Við I Skatttekjur
         a. 1.1.1.1 Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla          65.900,0     600,0     66.500,0
         b. 5.1.1.1 Virðisaukaskattur          88.021,0     250,0     88.271,0
         c. 5.1.2.1.15 Vörugjald af innfluttum ökutækjum          4.540,0     50,0     4.590,0
Breytingar á sundurliðun 2:
    2.     Við 00-201 Alþingi
         1.05 Hagdeild          0,0     10,0     10,0
    3.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         1.19 Efnahagsrannsóknir          50,0     -10,0     40,0
    4.     Við 02-211 Tækniháskóli Íslands
         
1.01 Tækniháskóli Íslands          561,1     21,0     582,1
          Greitt úr ríkissjóði          530,8     21,0     551,8
    5.     Við 02-451 Símenntun og fjarkennsla
         
a.    1.12 FS-net, framhaldsskólar          0,0     34,2     34,2
        b.    1.13 FS-net, símenntunarstöðvar          0,0     10,8     10,8
         c.    1.14 FS-net, útstöðvar          0,0     5,0     5,0
    6.     Við 08-204 Lífeyristryggingar
         1.92 Hækkun lífeyrisgreiðslna og félagslegra bóta
              í samræmi við launavísitölu          0,0     600,0     600,0
    7.     Við 08-206 Sjúkratryggingar
         1.21 Hjálpartæki          1.367,0     150,0     1.517,0
    8.     Við 09-250 Innheimtukostnaður
         1.21 Hert skatteftirlit          0,0     200,0     200,0
    9.     Við 09-821 Vaxtabætur
         1.11 Vaxtabætur          4.505,0     600,0     5.105,0
    10.     Við 6. gr. Nýr liður:
         6.33    Að kaupa eða leigja húsnæði fyrir heilsugæslustöð í Hafnarfirði.

Prentað upp.

    11.     Við 6. gr. Nýir liðir:
         7.12    Að lækka önnur útgjöld ráðuneyta um 600 m.kr.
         7.13    Að fresta yfirfærslu ónotaðra heimilda ráðuneyta frá fyrra ári um 500 m.kr.
         7.14    Að skera niður ferða- og risnukostnað ráðuneyta um 600 m.kr.
         7.15    Að fela ráðuneytum að fresta viðhalds- og stofnkostnaði um 325 mkr.
         7.16    Að lækka sérfræðikostnað A-hluta stofnana um 1.300 m.kr.
         7.17    Að selja hlut ríkissjóðs í Hitaveitu Suðurnesja og verja andvirðinu til atvinnuuppbyggingar á Suðurnesjum.