Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 312. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 657  —  312. mál.
Frumvarp til lagaum breyting á lögum nr. 31/1999, um alþjóðleg viðskiptafélög.

(Eftir 2. umr., 11. des.)1. gr.

    Eftirfarandi breytingar verða á 18. gr. laganna:
     a.      2. málsl. 2. mgr. fellur brott.
     b.      Við greinina bætist ný málsgrein:
                  Afsali alþjóðlegt viðskiptafélag starfsleyfi sínu starfar félagið áfram sem hlutafélag eða einkahlutafélag, sbr. lög um hlutafélög og einkahlutafélög. Sama gildir er starfsleyfi alþjóðlegs viðskiptafélags fellur niður við afnám laganna.

2. gr.

    Lög þessi öðlast gildi 1. janúar 2004.
    Lög nr. 31/1999, um alþjóðleg viðskiptafélög, falla úr gildi 1. janúar 2008. Samhliða falla úr gildi starfsleyfi starfandi alþjóðlegra viðskiptafélaga.

Ákvæði til bráðabirgða.


    Eftir 1. mars 2004 verða ekki gefin út ný starfsleyfi. Fullbúna umsókn sem berst fyrir það tímamark er starfsleyfisnefnd þó heimilt að taka til afgreiðslu.