Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 203. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1266  —  203. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Evrópufélög.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      Við 6. gr.
                  a.      Síðari málsliður 3. mgr. falli brott.
                  b.      Í stað tilvísunarinnar „4. mgr.“ í 4. mgr. komi: 3. mgr.
     2.      Við 13. gr. Í stað orðanna „á ákveðnum degi“ í 2. mgr. komi: tveimur vikum eftir birtingu flutningstillögu í Lögbirtingablaði.
     3.      Við 18. gr. Í stað orðsins „tveggja“ komi: þriggja.
     4.      Við 20. gr. Í stað orðsins „fimm“ í 1. mgr. komi: þrír.