Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 945. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1621  —  945. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um loftferðir, nr. 60/1998, með síðari breytingum.

Frá samgöngunefnd.     1.      Við 1. gr. Í stað fjárhæðarinnar „650 kr.“ í 3. efnismgr. komi: 8,15 bandaríkjadali.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðanna „slík leit“ í 1. málsl. 1. efnismgr. komi: vopna- og öryggisleit.
                  b.      Í stað fjárhæðarinnar „570 kr.“ í 3. málsl. 1. efnismgr. komi: 620 kr.
     3.      Við 3. gr.
                  a.      Á eftir orðunum „á netinu“ í 1. málsl. 1. mgr. kk-liðar komi: upplýsingar um.
                  b.      4. mgr. kk-liðar orðist svo:
                      Ferða- og samningsskilmálar skulu ávallt vera farþegum til reiðu á einfaldan og skýran hátt á vefsíðu og söluskrifstofum flytjanda, hjá umboðsaðilum hans, ferðaskrifstofum og við innritunarborð til brottfarar.