Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 868. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1772  —  868. mál.
Breytingartillögurvið brtt. á þskj. 1656 [Þjóðgarðurinn á Þingvöllum].

Frá Guðjóni A. Kristjánssyni og Steingrími J. Sigfússyni.     1.      Við 2. tölul. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Í fyrsta sinn skal kosið í nefndina eftir þessum lögum í upphafi þings haustið 2005.
     2.      4. tölul. falli brott.

Greinargerð.


    Flutningsmenn taka undir þær breytingar sem lagt er til að verði gerðar á frumvarpinu en leggja til að í stað þess að kosin skuli ný og fjölmennari Þingvallanefnd í upphafi nýs kjörtímabils verði nýir nefndarmenn kosnir í nefndina á þingi því er hefst haustið 2005, þ.e. á miðju yfirstandandi kjörtímabili.