Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 878. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1785  —  878. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um rannsóknir í þágu atvinnuveganna, nr. 64/1965, með síðari breytingum.

Frá 2. minni hluta landbúnaðarnefndar (JBjarn).     1.      1. og 2. gr. falli brott.
     2.      Í stað orðanna „1. janúar 2005 “ í 4. gr. komi: 1. júlí 2005.
     3.      Í stað orðanna „Landbúnaðarháskóla Íslands“ þrívegis í 5. gr. komi: Landbúnaðarháskóla Íslands á Hvanneyri.