Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 783. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1865  —  783. mál.
Breytingartillögurvið frv. til jarðalaga.

Frá Drífu Hjartardóttur.     1.      Við 49. gr.
       a.      Í stað orðanna „þá sem rétt eiga til óðalsins samkvæmt lögum þessum eða forráðamenn þeirra“ í 2. málsl. 1. mgr. komi: þá sem rétt áttu til óðalsins.
       b.      2. mgr. orðist svo:
                 Nú vill enginn þeirra sem rétt áttu til óðalsins taka við jörðinni og skal þá sýslumaður selja hana með tilheyrandi fylgifé.
     2.      Í stað orðanna „þeir sem rétt eiga til óðalsins skv. 56. gr.“ í 51. gr. komi: þeir sem rétt áttu til óðalsins þegar óðalsbóndi tók við óðalinu.
     3.      Í stað orðanna „án þess að fyrir liggi samþykki erfingja hans eða annarra sem rétt kunna að eiga til óðalsins, sbr. 56. gr.“ í 52. gr. komi: án þess að fyrir liggi samþykki þeirra er rétt áttu til óðalsins.