Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1011. máls.
130. löggjafarþing 2003–2004.
Þskj. 1895  —  1011. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á útvarpslögum nr. 53/2000, samkeppnislögum nr. 8/1993 o.fl.

Frá meiri hluta allsherjarnefndar (BjarnB, ArnbS, JBjart, SKK, GÞÞ).     1.      Við 1. gr. B-liður falli brott.
     2.      Við 2. gr. Greinin falli brott.
     3.      Við 4. gr. Greinin orðist svo:
                 Lög þessi öðlast þegar gildi.


Prentað upp.