Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 421  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2005.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (MS, EOK, DrH, ArnbS, BJJ, BÁ).Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.     Við 00-201 Alþingi
         a.     1.01 Alþingiskostnaður          666,1     4,7     670,8
         b.     1.04 Alþjóðasamstarf          119,1     2,0     121,1
         c.     1.10 Rekstur fasteigna          143,8     3,0     146,8
         d.     6.01 Tæki og búnaður          35,1     24,0     59,1
    2.     Við 00-620 Ríkisendurskoðun
         a.     1.01 Ríkisendurskoðun          331,1     22,0     353,1
         b.     Sértekjur          -12,1     3,0     -9,1
    3.     Við 02-201 Háskóli Íslands
         1.02 Rannsóknir og önnur verkefni          2.634,2     5,0     2.639,2
          Greitt úr ríkissjóði          4.264,2     5,0     4.269,2
    4.     Við 02-225 Viðskiptaháskólinn á Bifröst
         1.02 Rannsóknir og önnur verkefni          29,7     5,0     34,7
    5.     Við 02-319 Framhaldsskólar, almennt
         a.     1.33 Myndlistarskólinn Akureyri          9,5     2,0     11,5
         b.     1.37 Tónlistarnám          0,0     37,0     37,0
    6.     Við 02-451 Símenntun og fjarkennsla
         a.     1.21 Símenntunarstöð á Vesturlandi          9,0     0,5     9,5
         b.     1.22 Fræðslumiðstöð Vestfjarða          9,0     0,5     9,5
         c.     1.23 Farskóli Norðurlands vestra          9,0     0,5     9,5
         d.     1.24 Símenntunarstöð Eyjafjarðar          9,0     0,5     9,5
         e.     1.25 Fræðslumiðstöð Þingeyinga          9,0     0,5     9,5
         f.     1.26 Fræðslunet Austurlands          9,0     0,5     9,5
         g.     1.27 Fræðslunet Suðurlands          9,0     0,5     9,5
         h.     1.28 Miðstöð símenntunar á Suðurnesjum          9,0     0,5     9,5
         i.     1.29 Fræðslu- og símenntunarstöð
              Vestmannaeyja          9,0     0,5     9,5
    7.     Við 02-872 Lánasjóður íslenskra námsmanna
         1.01 Lánasjóður íslenskra námsmanna          3.750,0     300,0     4.050,0
    8.     Við 02-901 Fornleifavernd ríkisins
         1.01 Fornleifavernd ríkisins          40,4     2,0     42,4
    9.     Við 02-902 Þjóðminjasafn Íslands
         1.10 Byggða- og minjasöfn          15,3     11,5     26,8
    10.     Við 02-905 Landsbókasafn Íslands – Háskóla-
            bókasafn

         1.01 Landsbókasafn Íslands – Háskólabókasafn          501,8     2,0     503,8
    11.     Við 02-909 Blindrabókasafn Íslands
         1.01 Blindrabókasafn Íslands          65,3     5,0     70,3
    12.     Við 02-919 Söfn, ýmis framlög
         a.     1.11 Nýlistasafn          5,0     3,0     8,0
         b.     1.41 Galdrasýning á Ströndum          0,0     5,0     5,0
         c.     1.90 Söfn, ýmis framlög          0,0     10,0     10,0
         d.     6.90 Söfn, ýmis stofnkostnaður          40,5     20,5     61,0
    13.     Við 02-969 Menningarstofnanir, viðhald og
              stofnkostnaður

         6.21 Endurbætur menningarstofnana          104,7     5,0     109,7
    14.     Við 02-979 Húsafriðunarnefnd
         6.10 Húsafriðunarsjóður          66,4     96,0     162,4
    15.     Við 02-982 Listir, framlög
         a.     1.27 Tónlist fyrir alla          5,0     1,0     6,0
         b.     1.29 Íslenska tónverkamiðstöðin          9,6     2,0     11,6
         c.     1.90 Listir          6,9     11,7     18,6
         d.     1.98 Listir, ýmis framlög menntamálaráðuneytis          37,0     -37,0     0,0
    16.     Við 02-983 Ýmis fræðistörf
         a.     1.11 Styrkir til útgáfumála          7,5     5,0     12,5
         b.     1.23 Hið íslenska bókmenntafélag          8,0     3,0     11,0
         c.     1.51 Fræða- og þekkingasetur          7,5     3,0     10,5
    17.     Við 02-988 Æskulýðsmál
         a.     1.10 Æskulýðsráð ríkisins          2,0     1,0     3,0
         b.     1.12 Ungmennafélag Íslands          52,0     12,0     64,0
         c.     1.90 Æskulýðsmál          2,4     1,6     4,0
         d.     1.98 Æskulýðsmál, ýmis framlög
              menntamálaráðuneytis          6,5     -6,5     0,0
    18.     Við 02-989 Ýmis íþróttamál
         a.     1.21 Skáksamband Íslands          8,0     5,0     13,0
         b.     1.30 Bridgesamband Íslands          8,0     2,5     10,5
         c.     1.90 Ýmis íþróttamál          3,0     6,0     9,0
         d.     1.98 Íþróttamál, ýmis framlög menntamála-
            ráðuneytis          12,4     -12,4     0,0
         e.     6.52 Skíðasvæðið í Tungudal við Skutulsfjörð          0,0     5,0     5,0
         f.     6.54 Gaddstaðir          0,0     5,0     5,0
         g.     6.56 Skíðamannvirki í Skarðsdal, Siglufirði          0,0     5,0     5,0
         h.     6.57 Sparkvellir          0,0     25,0     25,0
    19.     Við 02-999 Ýmislegt
         a.     1.43 Skriðuklaustur          11,3     1,0     12,3
         b.     1.90 Ýmis framlög          5,9     41,2     47,1
         c.     1.98 Ýmis framlög menntamálaráðuneytis          5,0     36,5     41,5
         d.     6.90 Ýmis stofnkostnaðarframlög          0,0     101,4     101,4
    20.     Við 03-101 Utanríkisráðuneyti, aðalskrifstofa
         a.     1.01 Yfirstjórn          710,6     8,0     718,6
         b.     1.02 Varnarmálaskrifstofa          73,4     8,0     81,4
    21.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         a.     Við 1.23 Mannréttindaskrifstofa Íslands. Liðurinn
              orðast svo: 1.23 Mannréttindamál          4,0     0,0     4,0
         b.     1.15 Heimssýning í Aichi í Japan          0,0     57,0     57,0
    22.     Við 03-201 Sýslumaðurinn á Keflavíkurflugvelli
         Við 1.30 Fíkniefnaeftirlit. Liðurinn orðast svo:
              1.30 Öryggisverkefni          37,5     125,0     162,5
          Greitt úr ríkissjóði          362,7     125,0     487,7
    23.     Við 03-390 Þróunarsamvinnustofnun Íslands
         1.11 Þróunaraðstoð          630,0     22,0     652,0
    24.     Við 03-391 Þróunarmál og alþjóðleg
               hjálparstarfsemi
         1.90 Þróunarmál og hjálparstarfsemi, óskipt          125,3     22,0     147,3
    25.     Við 04-190 Ýmis verkefni
         1.90 Ýmis verkefni          29,6     9,5     39,1
          Greitt úr ríkissjóði          78,7     9,5     88,2
    26.     Við 04-233 Yfirdýralæknir
         1.01 Yfirdýralæknir          251,9     2,0     253,9
          Greitt úr ríkissjóði          272,0     2,0     274,0
    27.     Við 04-271 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal
         1.01 Hólaskóli á Hólum í Hjaltadal          255,9     3,0     258,9
    28.     Við 04-311 Landgræðsla ríkisins
         1.90 Fyrirhleðslur          44,5     11,6     56,1
    29.     Við 04-331 Héraðsskógar
         6.41 Gagnagrunnur um skógrækt          8,0     2,0     10,0
    30.     Við 04-891 Sérstakar greiðslur í landbúnaði
         1.14 Átak í hrossarækt          0,0     25,0     25,0
    31.     Við bætist nýr fjárlagaliður:
          04-996 Íslenska upplýsingasamfélagið
         6.51 Íslenska upplýsingasamfélagið          0,0     5,0     5,0
         Greitt úr ríkissjóði          0,0     5,0     5,0
    32.     Við 05-190 Ýmis verkefni
         1.21 Fiskifélag Íslands, sjóvinnukennsla          8,0     3,0     11,0
    33.     Við 06-102 Stjórnartíðindi
          Greitt úr ríkissjóði          -11,1     11,1     0,0
          Viðskiptahreyfingar          0,0     -11,1     -11,1
    34.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         a.     1.27 Slysavarnafélagið Landsbjörg          51,9     15,0     66,9
         b.     1.46 Íslenskukennsla fyrir útlendinga          0,0     5,0     5,0
         c.     1.82 Biblíuþýðingar          0,6     2,0     2,6
         d.      Greitt úr ríkissjóði          141,0     22,0     163,0
    35.     Við 06-303 Ríkislögreglustjóri
         1.01 Ríkislögreglustjóri          839,7     19,5     859,2
          Greitt úr ríkissjóði          844,4     19,5     863,9
    36.     Við 06-325 Neyðarsímsvörun
         1.10 Neyðarsímsvörun          88,6     2,3     90,9

    37.     Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
         1.90 Landhelgisgæsla Íslands          1.142,9     7,0     1.149,9
    38.     Við 06-432 Sýslumaðurinn í Vestmannaeyjum
         1.40 Tollgæsla          13,1     1,0     14,1
    39.     Við 06-701 Þjóðkirkjan
         a.     Við 1.15 Kirkjumiðstöð Austurlands. Liðurinn
              orðast svo: 1.15 Kirkjumiðstöðvar          1,2     1,0     2,2
         b.     6.23 Hóladómkirkja          2,7     2,3     5,0
         c.     6.26 Auðunarstofa          10,8     -10,8     0,0
         d.     6.28 Þingeyraklausturskirkja          0,0     3,0     3,0
    40.     Við 07-331 Vinnueftirlit ríkisins
         1.01 Vinnueftirlit ríkisins          330,1     35,0     365,1
          Greitt úr ríkissjóði          201,5     35,0     236,5
    41.     Við 07-703 Málefni fatlaðra, Vesturlandi
         1.30 Dagvist og verndaðir vinnustaðir          42,3     1,0     43,3
    42.     Við 07-801 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga
         1.10 Jöfnunarsjóður sveitarfélaga          7.100,0     45,0     7.145,0
    43.     Við 07-989 Fæðingarorlof
         a.     1.11 Fæðingarorlofssjóður          5.518,0     480,0     5.998,0
         b.     1.13 Foreldrar utan vinnumarkaðar          399,0     21,0     420,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          399,0     21,0     420,0
         d.      Innheimt af ríkistekjum          5.568,0     480,0     6.048,0
    44.     Við 07-999 Félagsmál, ýmis starfsemi
         a.     1.31 Félagasamtök, styrkir          62,2     -3,1     59,1
         b.     1.41 Stígamót          18,0     2,0     20,0
         c.     1.48 Nýbúamiðstöð á Vestfjörðum          8,7     2,0     10,7
         d.     1.90 Ýmis framlög          1,5     6,5     8,0
         e.     1.98 Ýmis framlög félagsmálaráðuneytis          21,0     -2,0     19,0
    45.     Við 08-209 Sjúklingatryggingar
         1.11 Sjúklingatryggingar          28,1     30,0     58,1
    46.     Við 08-305 Lýðheilsustöð
         1.01 Lýðheilsustöð          164,2     10,0     174,2
          Greitt úr ríkissjóði          176,8     10,0     186,8
    47.     Við 08-373 Landspítali – háskólasjúkrahús
         1.01 Landspítali – háskólasjúkrahús          27.194,0     76,0     27.270,0
          Greitt úr ríkissjóði          26.020,0     76,0     26.096,0
    48.     Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
         a.     1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa          250,5     -56,0     194,5
         b.     6.50 Stofnframkvæmdir vegna
              endurskipulagningar          88,1     -55,0     33,1
    49.     Við 08-381 Sjúkrahús og læknisbústaðir
         6.90 Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og
              læknisbústaða          311,5     55,0     366,5
    50.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         a.     1.15 Nefnd um gerð og starfrækslu gagnagrunns
              á heilbrigðissviði          25,0     -25,0     0,0
         b.     1.90 Ýmis framlög          13,8     18,9     32,7
         c.     1.98 Ýmis framlög heilbrigðis- og tryggingamála-
              ráðuneytis          55,3     -28,9     26,4
         d.      Greitt úr ríkissjóði          825,1     -10,0     815,1
         e.      Innheimt af ríkistekjum          25,0     -25,0     0,0
    51.     Við 08-401 Hjúkrunarheimili, almennt
         a.     1.01 Hjúkrunarheimili, almennt          164,5     60,0     224,5
         b.     Sértekjur          -130,0     -60,0     -190,0
    52.     Við 08-491 Reykjalundur, Mosfellsbæ
         1.10 Reykjalundur, Mosfellsbæ          939,8     31,6     971,4
    53.     Við 09-402 Fasteignamat ríkisins
         a.     1.01 Fasteignamat ríkisins          303,5     52,5     356,0
         b.     6.02 Landskrá fasteigna          0,0     100,0     100,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          196,6     -127,5     69,1
         d.      Innheimt af ríkistekjum          119,0     280,0     399,0
    54.     Við 09-811 Barnabætur
         1.11 Barnabætur          5.430,0     170,0     5.600,0
    55.     Við 09-989 Launa- og verðlagsmál
         1.90 Launa- og verðlagsmál          2.700,0     -560,0     2.140,0
    56.     Við 10-190 Ýmis verkefni
         a.     1.35 Átak í umferðaröryggismálum          50,0     100,0     150,0
         b.     1.42 Gestastofur, söfn og markaðsstarf          21,5     7,0     28,5
         c.     6.42 Ferðamannaaðstaða við ferjuhafnir          0,0     6,0     6,0
    57.     Við 10-335 Siglingastofnun Íslands
         a.     1.01 Yfirstjórn          488,5     15,0     503,5
         b.     6.01 Tæki og búnaður          25,5     -15,0     10,5
    58.     Við 10-336 Hafnabótasjóður
         a.     6.70 Hafnamannvirki          1.124,6     -100,0     1.024,6
         b.     6.74 Lendingabætur          5,3     1,0     6,3
         c.      Greitt úr ríkissjóði          1.138,4     -99,0     1.039,4
    59.     Við 10-471 Rekstur Flugmálastjórnar
         1.81 Framlag Íslands vegna samnings við
              Alþjóðaflugmálastofnunina, ICAO          93,7     2,8     96,5
          Greitt úr ríkissjóði          884,6     2,8     887,4
    60.     Við 11-201 Iðntæknistofnun Íslands
         1.01 Iðntæknistofnun Íslands          489,6     1,6     491,2
    61.     Við 11-251 Endurgreiðslur vegna kvikmynda-
              gerðar á Íslandi

         1.10 Endurgreiðslur vegna kvikmyndagerðar á
              Íslandi          75,0     50,0     125,0
    62.     Við 11-299 Iðja og iðnaður, framlög
         1.50 Nýsköpun og markaðsmál          49,1     -19,5     29,6
          Greitt úr ríkissjóði          144,8     -19,5     125,3
    63.     Við 11-301 Orkustofnun
         1.01 Almennur rekstur          60,1     2,1     62,2
    64.     Við 11-371 Orkusjóður
         1.23 Notendur utan samveitna          2,0     5,0     7,0

    65.     Við 11-399 Ýmis orkumál
         a.     1.18 Hitaveitur á köldum svæðum          5,0     -5,0     0,0
         b.     1.22 Vistvænir orkugjafar          0,0     15,8     15,8
    66.     Við 11-411 Byggðastofnun
         1.11 Atvinnuráðgjafar á landsbyggðinni          123,2     3,0     126,2
    67.     Við 12-190 Ýmis verkefni
         1.15 Fastanefndir          2,1     5,0     7,1
          Greitt úr ríkissjóði          31,2     5,0     36,2
    68.     Við 14-190 Ýmis verkefni
         a.     1.61 Úrskurðarnefnd um skipulags- og
              byggingarmál          15,8     6,0     21,8
         b.     1.90 Ýmis verkefni          10,5     4,5     15,0
    69.     Við 14-202 Náttúrurannsóknastöðin við Mývatn
         Sértekjur          -4,8     3,0     -1,8
         Greitt úr ríkissjóði          7,1     3,0     10,1
    70.     Við 14-211 Umhverfisstofnun
         a.     1.01 Umhverfisstofnun          543,7     21,0     564,7
         b.     5.41 Þjóðgarðar og friðlýst svæði          10,0     25,0     35,0
         c.      Greitt úr ríkissjóði          497,7     46,0     543,7
    71.     Við 14-310 Landmælingar Íslands
         1.01 Landmælingar Íslands          221,5     14,0     235,5
          Greitt úr ríkissjóði          167,1     14,0     181,1
    72.     Við 14-401 Náttúrufræðistofnun Íslands
         1.02 Setur í Reykjavík          215,5     5,0     220,5
    73.     Við 14-403 Náttúrustofur
         a.     1.10 Náttúrustofa Neskaupstað          7,9     5,0     12,9
         b.     1.11 Náttúrustofa Vestmannaeyjum          7,9     5,0     12,9
         c.     1.12 Náttúrustofa Bolungarvík          7,9     5,0     12,9
         d.     1.13 Náttúrustofa Stykkishólmi          7,9     5,0     12,9
         e.     1.14 Náttúrustofa Sauðárkróki          7,9     5,0     12,9
         f.     1.15 Náttúrustofa Sandgerði          7,9     5,0     12,9
         g.     1.16 Náttúrustofa Húsavík          7,9     5,0     12,9
    74.     Við 14-410 Veðurstofa Íslands
         1.01 Almenn starfsemi          502,0     6,0     508,0SÉRSTÖK YFIRLIT


Þús. kr.

1. Háskóla- og vísindastofnanir, viðhald og stofnkostnaður
              (02-269-5.21 og 6.21).

    1.     Háskólinn á Akureyri, nýbygging          90.000
    2.     Kennaraháskóli Íslands, lóð o.fl.          45.000
    3.     Íþróttamiðstöð á Laugarvatni o.fl.          15.000
    4.     Viðhald, óskipt          20.000
          Samtals           170.000


2. Framhaldsskólar, stofnkostnaður (02-318-6.90 og 6.95).
    1.     Framhaldsskólar í Reykjavík          150.000
    2.     Menntaskólinn í Reykjavík          50.000
    3.     Flensborgarskóli          90.000
    4.     Fjölbrautaskólinn í Garðabæ          10.000
    5.     Menntaskólinn í Kópavogi          49.000
    6.     Fjölbrautaskóli Vesturlands          54.000
    7.     Snæfellsskóli, tæki og búnaður          25.000
    8.     Verkmenntaskólinn á Akureyri          70.000
    9.     Framhaldsskólinn á Laugum          30.000
    10.     Menntaskólinn á Egilsstöðum          23.000
    11.     Fjölbrautaskóli Suðurlands          81.000
    12.     Framhaldsskólinn í A-Skaftafellssýslu          8.000
    13.     Menntaskólinn á Laugarvatni          18.000
    14.     Fjölbrautaskóli Suðurnesja          74.000
    15.     Tæki og búnaður, óskipt          10.000
          Samtals           742.000


3. Söfn, ýmis framlög (02-919-1.90).
    1.     Búvélasafnið í Gröf          1.000
    2.     Búvélasafn Hvanneyri          1.500
    3.     Heimilisiðnaðarsafnið á Blönduósi          3.500
    4.     Kvennasögusafn Íslands          500
    5.     Langabúð á Djúpavogi, rekstur safna          1.000
    6.     Sjávarsafn á Norðurtanga, Ólafsvík          2.500
          Samtals           10.000


4. Söfn, ýmis stofnkostnaður (02-919-6.90).
    1.     Eyrbyggja          5.000          
    2.     Húni II               1.000
    3.     Hvalamiðstöðin á Húsavík, lokaáfangi uppbyggingar          5.000
    4.     Iðnaðarsafnið á Akureyri, lokafrágangur og rekstur          3.000
    5.     Íslenska stríðsárasafnið á Reyðarfirði          2.000
    6.     Íþróttasafn, Akranesi          1.000
    7.     Minjafélag Vatnsleysustrandarhrepps, flutningur húsnæðis          1.000
    8.     Minjasafn Egils Ólafssonar að Hnjóti, umhverfi safnsins          2.000
    9.     Ósvör, Bolungarvík          5.000
    10.     Safn bátaflota Gríms Karlssonar í Reykjanesbæ          2.000
    11.     Safnahús Búðardal          5.000
    12.     Saltfisksetur Íslands í Grindavík          5.000
    13.     Samgöngusafnið í Skógum, áframhaldandi uppbygging          5.000
    14.     Sauðfjársetur á Ströndum, kaup á húsnæði          3.000
    15.     Sjóminja- og smiðjumunasafn Jósafats Hinrikssonar í Neskaupstað          2.000
    16.     Sjóminjasafnið á Hellissandi          2.000
    17.     Sjóminjasafnið í Reykjavík, framkvæmdir við húsnæði o.fl.          5.000
    18.     Sögusafnið í Perlunni          5.000
    19.     Veiðisafnið á Stokkseyri, stækkun          2.000
          Samtals           61.000


5. Menningarstofnanir, viðhald og stofnkostnaður (02-969-6.21).
    1.     Menningarhús á Ísafirði          40.000
    2.     Byggðasöfn          24.700
    3.     Þjóðskjalasafn Íslands          20.000
    4.     Þjóðleikhúsið          10.000
    5.     Skriðuklaustur          5.000
    6.     Viðhald, óskipt          10.000
          Samtals           109.700


6. Listir, framlög (02-982-1.90).
    1.     Berjadagar, tónlistarhátíð á Tröllaskaga          500
    2.     Efling Stykkishólms, tónleikahald          500
    3.     Harmonikkufélag Vestfjarða          300
    4.     Íslensk grafík          200
    5.     Leifshátíð          500
    6.     Leikbrúðuland          1.200
    7.     Leikminjasafn Íslands, íslensk leikminjaskrá          1.000
    8.     Listasafn Kópavogs          1.000
    9.     Listvinafélag Vestmannaeyja          500
    10.     Málverkasafn Tryggva Ólafssonar          1.000
    11.     Rannsóknarstofa um helgisiðafræði í Skálholti          4.000
    12.     Reykholtshátíð, tónlistarhátíð          500
    13.     Samband íslenskra myndlistarmanna          2.500
    14.     Stórsveit Reykjavíkur          500
    15.     Sumartónleikar í Skálholtskirkju          2.000
    16.     Tónahátíð í Þjórsárveri          500
    17.     Tónleikar í Skaftárhreppi          500
    18.     Tónlistarfélag Ísafjarðar          900
    19.     Þjóðlagahátíð á Siglufirði          500
          Samtals           18.600


7. Styrkir til útgáfumála (02-983-1.11).
    1.     Byggða- og atvinnusaga Súðavíkurhrepps          1.000
    2.     Byggðasaga Skagafjarðar          2.000
    3.     Börn og bækur – IBBY á Íslandi          500
    4.     Eyrbyggjar – útgáfustarf á menningar- og sögutengdu efni          400
    5.     Færeysk orðabók          1.800
    6.     Nesútgáfan, útgáfa um listferil Kjarvals          500
    7.     Oddur Helgason, ættfræðirannsóknir          800
    8.     Útgáfufélagið Guðrún, útgáfa fornbókmennta á erlendum tungumálum          3.000
    9.     Önfirðingafélagið í Reykjavík          1.000
    10.     Örlygur Hálfdanarson, Úr torfbæjum inn í tækniöld          1.500
          Samtals           12.500


8. Norræn samvinna (02-984-1.90).
         Norræna félagið á Íslandi, rekstur og sérverkefni          7.000
         Óskipt               6.000
          Samtals           13.000


9. Æskulýðsmál (02-988-1.90).
    1.     AFS á Íslandi          1.000
    2.     Hvítasunnukirkjan á Íslandi          2.000
    3.     Snorraverkefnið, samskiptaverkefni við Vestur-Íslendinga          1.000
          Samtals           4.000


10. Ýmis íþróttamál (02-989-1.90).
    1.     Sumarbúðirnar Ástjörn          1.000
    2.     Ungmenna- og tómstundabúðir að Laugum í Sælingsdal          8.000
          Samtals           9.000


11. Ýmis framlög (02-999-1.90).
    1.     Fornleifastofnun Íslands          3.000
    2.     Frumkvöðlafræðslan ses.          2.000
    3.     Holt í Önundarfirði, viðgerðir á húsnæði          1.000
    4.     Kirkjubæjarstofa, rannsóknir, gagnaöflun o.fl.          5.000
    5.     Kirkjumiðstöð við Vestmannsvatn          1.000
    6.     Klúbbur matreiðslumeistara          1.000
    7.     Kópavogsbær, spænsk menningarvika          2.000
    8.     Kvenfélagasamband Íslands, rekstrarstyrkur          2.000
    9.     Kvenréttindafélag Íslands          600
    10.     Leiðbeiningarstöð Kvenfélagasambands Íslands          1.200
    11.     Lionsklúbbur Búðardals, minnismerki um Jón Thoroddsen          500
    12.     Lýsir, gagnagrunnur um myndlist í íslenskum handritum          1.000
    13.     Mats Wibe Lund sf.          2.000
    14.     Músík og saga, verkefnið munnleg geymd          1.000
    15.     Náttúrugripasafn Vestmannaeyja          2.000
    16.     ÓB-ráðgjöf, verkefnið Hugsað um barn          5.000
    17.     Rannsóknir og greining          4.000
    18.     SMS – Samskipti með síma          2.000
    19.     Snjáfjallasetur          1.000
    20.     Sturlustofa í Dölum          600
    21.     Surtseyjarfélagið, rannsóknir og starfsemi          700
    22.     Sögufélag Barðstrendinga, Sögufélag Ísfirðinga og
        Búnaðarsamband Vestfjarða, tölvusetning á handriti          1.500
23.    Vestfirðir á miðöldum          5.000
    24.     Zontaklúbbur Akureyrar          1.500
    25.     Þjóðbúningaráð          500
          Samtals           47.100


12. Ýmislegt, ýmis stofnkostnaður (02-999-6.90).
    1.     Álfhóll, fræðslusýning um þjóðsögur og vættir          2.000
    2.     Blátindur VE 21 frá Vestmannaeyjum, endursmíði          3.500
    3.     Byggðasafn Garðskaga          4.000
    4.     Draugasetrið, Stokkseyri          2.000
    5.     Eikarbáturinn Sædís, endursmíði          3.500
    6.     Fræðimannaíbúð í Reykjaskóla, Hrútafirði, vinna við endurgerð          2.000
    7.     Fuglasafn Sigurgeirs          4.000
    8.     Grettisból á Laugarbakka, uppbygging          5.000
    9.     Grettislaug          1.000
    10.     Heimskautagerði á Raufarhöfn          4.000
    11.     Jöklasýning Höfn í Hornafirði, endurnýjun og rekstur          5.000
    12.     Kvikmynd um norðurljós          5.000
    13.     Landnámssetur Íslands í Borgarnesi          5.000
    14.     Lista- og menningarverstöðin á Stokkseyri          2.000
    15.     Listaverk Samúels Jónssonar í Selárdal, viðgerðir          1.000
    16.     Manngerðir hellar          2.000
    17.     María Júlía BA 36, endursmíði          3.500
    18.     Mótorbáturinn Sæljón          500
    19.     Nýhöfn á Melrakkasléttu, uppbygging smiðju og veiðihjalls          400
    20.     Nýtt handverk á gömlum rótum, sýning í Bryggen, Kaupmannahöfn          5.000
    21.     Steinaríki Íslands á Akranesi          3.000
    22.     Stúkuhús, Akranesi          3.000
    23.     Textílsetur Íslands á Blönduósi          3.000
    24.     Tónminjasetur Íslands          2.000
    25.     Unglingalandsmót í Mýrdalshreppi          10.000
    26.     Útisýningarsvæði að Görðum, Akranesi          1.000
    27.     Vestnorræna menningarhúsið í Hafnarfirði          2.000
    28.     Vélbáturinn Ölver, endurbygging          3.000
    29.     Þjóðlagasetur Bjarna Þorsteinssonar          5.000
    30.     Þjóðsagan um Gretti, teiknimynd          5.000
    31.     Ævintýra- og dýragarður á Blönduósi          4.000
          Samtals           101.400


13. Ýmis verkefni (04-190-1.90).
    1.     Framkvæmdasjóður Skrúðs          2.500
    2.     Gróður fyrir fólk í landnámi Ingólfs, uppgræðsluverkefni          4.000
    3.     Hólaskóli, gæðamat í ferðaþjónustu          3.000
    4.     Hólaskóli, Líf í fersku vatni          1.500
    5.     Landvernd          4.000
    6.     Lifandi landbúnaður, grasrótarhreyfing kvenna          500
    7.     Norðurlandsdeild Veiðimálastofnunar          1.500
    8.     Nytjaland          4.000
    9.     Rannsóknir á glerál          1.000
    10.     Rannsóknir á landslagi undir jökli          3.000
    11.     Skógræktarfélagið Skógfell, göngustígur          300
    12.     Sláturfélag Austurlands, Austurlamb          500
    13.     Töfragarðurinn Stokkseyri          1.000
    14.     Vottunarstofan Tún          4.000
    15.     Æðarræktarfélag Íslands          300
         Óskipt               8.000
          Samtals           39.100


14. Fyrirhleðslur (04-311-1.90).
    1.     Vesturland og Vestfirðir          3.500
    2.     Norðurland          16.600
    3.     Austurland          9.000
    4.     Suðurland          27.000
          Samtals          56.100


15. Ýmis verkefni (05-190-1.90).
    1.     Kalkþörungavinnsla í Hrútafirði          5.000
    2.     Rannsóknarsetur í Sandgerði          1.000
    3.     Sjávarsetur í Sandgerði          1.400
         Óskipt               11.200
          Samtals           18.600


16. Félagasamtök, styrkir (07-999-1.31).
    1.     ADHD-samtökin          1.000
    2.     Barnaheill          1.000
    3.     Blindrafélagið          8.500
    4.     Daufblindrafélag Íslands          700
    5.     Félag ábyrgra feðra          400
    6.     Félag einstæðra foreldra          1.200
    7.     Foreldra- og styrktarfélag Öskjuhlíðarskóla          6.000
    8.     Fræðsla fyrir fatlaða og aðstandendur          700
    9.     Kvennaráðgjöfin          700
    10.     Landsbyggðin lifi          500
    11.     Landssamband eldri borgara          1.000
    12.     Mæðrastyrksnefnd Reykjavíkur          3.500
    13.     Samtök um vinnu og verkþjálfun          500
    14.     Sjálfsbjörg          4.000
    15.     Systkinasmiðjan, námskeið fyrir systkini barna með sérþarfir          500
    16.     Umsjónarfélag einhverfra          600
    17.     Vernd               1.000
    18.     Vímulaus æska          5.000
    19.     Þroskahjálp          5.000
         Óskipt               17.300
          Samtals           59.100


17. Ýmis framlög (07-999-1.90).
    1.     Félags- og skólaþjónusta Þingeyinga          4.000
    2.     Regnbogabörn          3.000
    3.     Samtökin '78          1.000
          Samtals           8.000


18. Bygging sjúkrahúsa, heilsugæslustöðva og læknisbústaða (08-381-6.90).
    1.     Heilbrigðisstofnunin Akranesi          36.400
    2.     Heilsugæslustöð á Skagaströnd          25.000
    3.     Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, endurinnrétting sjúkrahúss          10.000
    4.     Heilbrigðisstofnunin Siglufirði, viðbygging          40.000
    5.     Dvalar- og hjúkrunarheimilið Naust á Þórshöfn          18.500
    6.     Hjúkrunarheimilið Hulduhlíð, Eskifirði          48.100
    7.     Fjórðungssjúkrahúsið Neskaupstað, endurbygging eldri hluta          79.500
    8.     Hjúkrunarheimili Kirkjubæjarklaustri          17.000
    9.     Sjúkrahús Suðurlands          92.000
          Samtals          366.500


19. Ýmis framlög (08-399-1.90).
    1.     Aðstandendur Alzheimer-sjúklinga          2.000
    2.     Alnæmissamtökin          1.000
    3.     Astma- og ofnæmisfélagið          1.500
    4.     Beinvernd          500
    5.     Bergmál, líknar- og vinafélag          500
    6.     Blóðgjafafélag Íslands          500
    7.     Elín Ebba Ásmundsdóttir, hlutverkasetur          4.000
    8.     Félag heilablóðfallsskaðaðra          400
    9.     Félag um offitu á Íslandi          500
    10.     Foreldrafélag sykursjúkra barna          500
    11.     Fræðslusamtök um kynlíf og barneignir          1.000
    12.     Gigtarfélag Íslands          2.500
    13.     Heilsubærinn Bolungarvík          1.000
    14.     Heimili og skóli, foreldrasamningur          1.700
    15.     Húsnæðisfélag SEM          1.500
    16.     Landssamtök hjartasjúklinga          4.000
    17.     LAUF, Landssamtök áhugafólks um flogaveiki          1.000
    18.     Líknarfélagið Skjöldur, 12 spora húsið          1.000
    19.     MS-félag Íslands          500
    20.     Parkinsonsamtökin á Íslandi          200
    21.     PKU-félagið á Íslandi          200
    22.     Samtök lungnasjúklinga          600
    23.     Samtök psoriasis- og exemsjúklinga          2.000
    24.     Samtök sykursjúkra          1.000
    25.     Samtök um sárameðferð          200
    26.     Styrktarfélag krabbameinssjúkra barna          1.000
    27.     Tourette-samtökin          400
    28.     Umhyggja          1.500
          Samtals           32.700


20. Gestastofur, söfn og markaðsstarf (10-190-1.42).
    1.     Ferðamálanefnd Austur-Flóa          1.000
    2.     Ferðaþjónustan Grunnavík          800
    3.     Gestastofa í Bjarnarhöfn          1.000
    4.     Samgönguminjasafnið Ystafelli          2.000
    5.     Véla- og samgönguminjasafnið að Stóragerði          4.000
    6.     Þórbergssetur að Hala í Suðursveit          3.000
         Óskipt               16.700
          Samtals           28.500


21. Ýmislegt (10-190-1.90).
    1.     Drangeyjarfélagið          1.000
    2.     Ferðamálafélag Dalasýslu og Reykhólasveitar          1.000
    3.     Hverafjallafélagið          1.000
    4.     Vesturbyggð og Tálknafjarðarhreppur, átaksverkefni
        í ferðaþjónustu og atvinnumálum          1.000
    5.     Víkingar á Vestfjörðum, menningartengd ferðaþjónusta          2.500
         Óskipt               12.700
          Samtals           19.200


22. Lendingarbætur (10-336-6.74).
    1.     Hnúksnes, Dalabyggð          900
    2.     Við Galtarvita          100
    3.     Höfðaströnd, Grunnavík          400
    4.     Aðalvík          400
    5.     Reykjarfjörður, Hornströndum          500
    6.     Karlshöfn, Gjögri          800
    7.     Reykir, Reykjaströnd          1.100
    8.     Lagarfljót          1.100
         Óskipt               1.000
         Samtals          6.300

23. Nýsköpun og markaðsmál (11-299-1.50).
         Fagráð textíliðnaðarins          4.000
         Óskipt               25.600
          Samtals           29.600


24. Ýmis verkefni (14-190-1.90).
    1.     Blái herinn          1.000
    2.     Fuglaathugunarstöð á Höfn          1.000
    3.     Sesseljuhús, umhverfissetur          5.000
         Óskipt               8.000
          Samtals           15.000