Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 423  —  1. mál.
Breytingartillagavið frv. til fjárlaga fyrir árið 2005.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar (MS, EOK, DrH, ArnbS, BJJ, BÁ).    Við 2. tölul. 5. gr.
    a.    Í stað „allt að 4.740 m.kr.“ í inngangsmálslið komi: allt að 4.890 m.kr.
    b.    Við bætist nýr liður, svohljóðandi:
              2.3 Alþjóðaflugþjónustunnar allt að 150 m.kr.