Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 448  —  1. mál.
Breytingartillögurvið frv. til fjárlaga fyrir árið 2005.

Frá Einari Má Sigurðarsyni, Önnu Kristínu Gunnarsdóttur, Helga Hjörvar,


Jóni Gunnarssyni og Guðjóni A. Kristjánssyni.


Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 1:
    1.     Við I Skatttekjur
         a. 1.1.1.1 Tekjuskattur einstaklinga og staðgreiðsla          66.700,0     4.750,0     71.450,0
         b. 1.5.1.1 Tekjuskattur, lögaðilar          13.500,0     100,0     13.600,0
         c. 5.1.1.1 Virðisaukaskattur          101.400,0     -1.500,0     99.900,0
Breytingar á sundurliðun 2:

    2.     Við 00-201 Alþingi
         1.05 Hagdeild          0,0     10,0     10,0
    3.     Við 01-190 Ýmis verkefni
         1.19 Efnahagsrannsóknir          49,9     -10,0     39,9
    4.     Við 03-190 Ýmis verkefni
         a.    1.23 Mannréttindaskrifstofa Íslands          4,0     0,5     4,5
         b.    1.26 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands          0,0     0,6     0,6
    5.     Við 03-300 Sendiráð Íslands
         6.25 Sendiherrabústaður í Berlín          111,6     -111,6     0,0
    6.     Við 06-190 Ýmis verkefni
         a.    Við 1.45 Mannréttindamál. Liðurinn orðist svo:
              1.45 Mannréttindaskrifstofa Íslands          4,0     0,5     4,5
         b.    1.48 Mannréttindastofnun Háskóla Íslands          0,0     0,6     0,6
         c.     Greitt úr ríkissjóði          141,0     1,1     142,1
    7.     Við 06-395 Landhelgisgæsla Íslands
         1.90 Landhelgisgæsla Íslands          1.142,9     80,0     1.222,9
    8.     Við 07-400 Barnaverndarstofa
         1.20 Heimili fyrir börn og unglinga          431,3     30,0     461,3
    9.     Við 07-701 Málefni fatlaðra, Reykjavík
         1.01 Almennur rekstur          1.591,7     30,0     1.621,7
    10.     Við 07-984 Atvinnuleysistryggingasjóður
         1.11 Atvinnuleysisbætur          3.498,0     150,0     3.648,0
         Greitt úr ríkissjóði          0,0     150,0     150,0
    11.     Við 08-305 Lýðheilsustöð
         1.90 Forvarnasjóður          85,8     30,0     115,8
          Greitt úr ríkissjóði          176,8     30,0     206,8

    12.     Við 08-399 Heilbrigðismál, ýmis starfsemi
         1.80 Fjölgun hjúkrunarrýma          0,0     200,0     200,0
          Greitt úr ríkissjóði          825,1     200,0     1.025,1
    13.     Við 09-250 Innheimtukostnaður
         1.21 Hert skatteftirlit          0,0     200,0     200,0
    14.     Við 09-999 Ýmislegt
         6.11 Bifreiðar Stjórnarráðsins          10,0     -10,0     0,0
    15.     Við 11-411 Byggðastofnun
         1.13 Atvinnuþróunarátak          0,0     150,0     150,0
    16.     Við 12-902 Samkeppnisstofnun
         1.01 Samkeppnisstofnun          176,0     100,0     276,6
    17.     Við 6. gr. Nýir liðir:
         2.28    Að selja eignir utanríkisráðuneytisins erlendis fyrir 1 milljarð kr. og láta andvirðið renna í ríkissjóð.
         7.11    Að lækka önnur útgjöld ráðuneyta um 600 m.kr.
         7.12    Að fresta yfirfærslu ónotaðra heimilda ráðuneyta frá fyrra ári um 5 milljarða kr.
         7.13    Að skera niður ferða- og risnukostnað ráðuneyta um 600 m.kr.
         7.14    Að lækka sérfræðikostnað A-hluta stofnana um 1.300 m.kr.