Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 1. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 452  —  1. mál.
Breytingartillögurvið brtt. á þskj. 421 [Fjárlög 2005].

Frá Magnúsi Stefánssyni.Skv. frv.
m.kr.

Breyting
m.kr.

Tillaga
m.kr.

Breytingar á sundurliðun 2:
    1.      Við 48. lið. A-liður orðist svo:
         Við 08-379 Sjúkrahús, óskipt
         1.01 Óskipt framlag til reksturs sjúkrahúsa          250,5     -16,0     234,5
    2.     Við 68. lið. B-liður orðist svo:
         1.90 Ýmis verkefni          10,5     7,0     17,5
         Sérstakt yfirlit 24 breytist þannig að í
         stað „8.000“ (óskipt) komi: 10.500.

Greinargerð.


    Í 1. tölul. er lagt til 40 m.kr. framlag til eflingar þjónustu við geðsjúka og geðfatlaða.

Prentað upp á ný.