Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 349. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 593  —  349. mál.
Nefndarálitum frv. til l. um breyt. á l. um Kennaraháskóla Íslands, nr. 137/1997, með síðari breytingum.

Frá minni hluta menntamálanefndar.    Minni hlutinn leggst gegn samþykkt frumvarpsins og vísar til röksemda í áliti sínu um 348. mál, frumvarp til laga um breytingu á lögum um Háskóla Íslands, og fylgiskjala með því.
Steinunn K. Pétursdóttir sat fund nefndarinnar sem áheyrnarfulltrúi og er hún samþykk áliti þessu.
Katrín Júlíusdóttir var fjarverandi við afgreiðslu málsins.

Alþingi, 8. des. 2004.Björgvin G. Sigurðsson,


frsm.


Kolbrún Halldórsdóttir.


Mörður Árnason.