Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 351. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 658  —  351. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og fleiri lögum.

Frá Pétri H. Blöndal.     1.      Á eftir 22. gr. bætist við ný grein, svohljóðandi:
                      5. málsl. 3. mgr. 91. gr. laganna fellur brott.
     2.      Við 148. gr.
                  a.      4. mgr. orðist svo:
                      Ákvæði 1.–7. gr., b- og c-liðar 9. gr., 11.–19. gr., 21.–24. gr., b-liðar 26. gr., 27.–31. gr. og 33.–148. gr. öðlast gildi 31. desember 2005.
                  b.      10. mgr. orðist svo:
                      Ákvæði 25. gr. og a-liðar 26. gr. öðlast þegar gildi.
                  c.      11. mgr. orðist svo:
                      Ákvæði til bráðabirgða í 32. gr. öðlast þegar gildi og koma til framkvæmda eins og þar greinir.