Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 351. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 659  —  351. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 90/2003, um tekjuskatt og eignarskatt, með síðari breytingum, og fleiri lögum.

Frá Össuri Skarphéðinssyni, Steingrími J. Sigfússyni og Guðjóni A. Kristjánssyni.     1.      1.–7. gr., b- og c-liður 9. gr., d-liður 10. gr., 11.–19. gr., 21.–23. gr., b-liður 25. gr., 26.–28. gr., b-liður 29. gr., II.–X. kafli (32.–41. gr.), 42.–44. gr. og XII.–LIV. kafli (46.–147. gr.) falli brott.
     2.      20. gr., er verði 4. gr., orðist svo:
                      Í stað „4.838.000“ tvívegis í 82. gr. laganna kemur: 14.949.420.