Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 495. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 925  —  495. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 64/1994, um vernd, friðun og veiðar á villtum fuglum og villtum spendýrum, með síðari breytingum.

Frá Halldóri Blöndal.    Við bætist ný grein, 2. gr., svohljóðandi:
    Eftirfarandi breytingar verða á 1. mgr. 17. gr. laganna:
     a.      Á eftir 2. tölul. kemur nýr töluliður, svohljóðandi: Frá 1. september til 31. desember: stokkönd, urtönd, rauðhöfðaönd, duggönd, skúfönd, hávella, toppönd.
     b.      3. tölul., er verður 4. tölul., orðast svo: Frá 1. september til 31. mars: fýll, dílaskarfur, toppskarfur, súla, blesgæs, helsingi, hvítmáfur, hettumáfur, rita, skúmur, kjói. Ætíð er heimilt að skjóta kjóa og skúm nærri æðarvarpi.
     c.      Í stað dagsetningarinnar „15. október“ í 5. tölul., er verður 6. tölul., kemur: 1. nóvember.