Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 503. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1192  —  503. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. um verðbréfaviðskipti, nr. 33/2003, með síðari breytingum, og brtt. á þskj. 1191.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur og Lúðvík Bergvinssyni.     1.      Við brtt. á þskj. 1191, 4. tölul. Í stað „ 1/ 3 hluta“ í 3. tölul. a-liðar komi: 20%.
     2.      Í stað orðsins „heimilt“ í e-lið (72. gr.) 20. gr. komi: skylt.
     3.      21. gr. orðist svo:
             Í stað orðanna „47.–51. gr.“ í 1. mgr. 54. gr. laganna, er verður 74. gr., kemur: 55., 59. og 62.–67. gr.
Prentað upp á ný.