Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 159. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1195  —  159. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 50/1988, um virðisaukaskatt, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.


     1.      Við 1. gr.
                  a.      1. málsl. 1. efnismgr. orðist svo: Skattstjóri getur heimilað að tvö eða fleiri hlutafélög og einkahlutafélög verði samskráð.
                  b.      4. efnismgr. orðist svo:
                       Við uppgjör virðisaukaskatts samskráðra félaga skal litið á þau sem eina lögpersónu. Viðskipti milli samskráðra félaga hafa þannig ekki í för með sér skyldu til að greiða virðisaukaskatt nema velta sé skattskyld, sbr. 3. málsl. 1. mgr. 11. gr.
     2.      Við 2. gr. Í stað „1. janúar“ komi: 1. júlí.


Prentað upp.