Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 440. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1197  —  440. mál.
Nefndarálitum frv. til lokafjárlaga fyrir árið 2002.

Frá meiri hluta fjárlaganefndar.    Nefndin hefur haft frumvarpið til athugunar og í því skyni leitað skýringa hjá fjármálaráðuneyti varðandi beiðnir um auknar fjárheimildir. Enn fremur var óskað eftir áliti frá Ríkisendurskoðun.
    Breyting skv. 1. gr. frumvarpsins er 2.006,5 m.kr. vegna frávika ríkistekna frá áætlun fjárlaga og afgangsheimildir og umframgjöld sem falla niður skv. 2. gr. nema 14.749,8 m.kr.
    Heildarfjárheimildir ársins námu 256,7 milljörðum kr. en útgjöld samkvæmt reikningi urðu 267,2 milljarðar kr. og fjárheimildastaða í árslok því neikvæð um 10,5 milljarða kr. nettó.
    Meiri hlutinn leggur til að frumvarpið verði samþykkt óbreytt.

Alþingi, 26. apríl 2005.Magnús Stefánsson,


form., frsm.


Einar Oddur Kristjánsson.


Bjarni Benediktsson.Drífa Hjartardóttir.


Ásta Möller.


Hjálmar Árnason.