Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 591. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1292  —  591. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um eftirlit með óréttmætum viðskiptaháttum og gagnsæi markaðarins.

Frá meiri hluta efnahags- og viðskiptanefndar (PHB, DJ, BÁ, UMÓ, GunnB).     1.      Við 22. gr. Á undan orðunum „fyrirmælum Neytendastofu“ í d-lið 1. mgr. komi: reglum og.
     2.      Á eftir 24. gr. komi ný grein, 25. gr., svohljóðandi:
                  Ákvörðun Neytendastofu verður ekki borin undir dómstóla fyrr en úrskurður áfrýjunarnefndar neytendamála liggur fyrir.