Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 697. máls.
131. löggjafarþing 2004–2005.
Þskj. 1351  —  697. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 50/1998, um virðisaukaskatt, lögum nr. 29/1993, um vörugjald af ökutækjum, eldsneyti o.fl., lögum nr. 97/1987, um vörugjald, og tollalögum, nr. 55/1987, með síðari breytingum.

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      Við 2. gr. Í stað orðanna „ 2/ 3hlutum“ í 1. málsl. efnismálsgreinarinnar komi: fullu.
     2.      Við II. kafla frumvarpsins bætist ný grein, 4. gr., svohljóðandi:
                  Í stað upphæðarinnar „120.000“ í 1. mgr. ákvæðis til bráðabirgða VII í lögunum kemur: 240.000.