Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 288. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 537  —  288. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 57/1998, um rannsóknir og nýtingu á auðlindum í jörðu.

Frá minni hluta iðnaðarnefndar (JÁ, HHj, SigurjÞ, KJúl).     1.      Við 2. gr. Greinin orðist svo:
                      2. mgr. 5. gr. laganna orðast svo:
                      Rannsóknarleyfi skal veitt einum aðila á hverju svæði. Þó er heimilt að veita fleiri en einum aðila slíkt leyfi sameiginlega hafi þeir staðið saman að rannsóknarleyfisumsókn og gert með sér samning um skiptingu rannsóknarkostnaðar.
     2.      Við 4. gr. Greinin orðist svo:
                      Orðin ,,og forgangsréttartíma eins og hann er ákveðinn í 2. mgr. 5. gr.“ í 1. mgr. 23. gr. laganna falla brott.