Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 345. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 548  —  345. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 28/1998, um verslunaratvinnu, með síðari breytingum (fylgiréttargjald).

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      1. gr. orðist svo:
                 Eftirfarandi breytingar verða á 23. gr. laganna:
                  a.      6. mgr. fellur brott.
                  b.      Í stað tilvísunarinnar „6. mgr.“ í 7. mgr. kemur: 23. gr. a.
     2.      Orðin „að höfðu samráði við Myndhöfundasjóð Íslands – Myndstef“ í 6. efnismgr. 2. gr. falli brott.
     3.      3. gr. falli brott.