Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 327. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 595  —  327. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum.

Frá Pétri H. Blöndal.    Á eftir c-lið 4. gr. komi nýr liður er orðist svo: Í stað „3. mgr.“ í 4. mgr. kemur: 4. mgr.