Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 389. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 847  —  389. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um greiðslur til foreldra langveikra eða alvarlega fatlaðra barna.

Frá meiri hluta félagsmálanefndar (SF, GHj, GÞÞ, PHB, BJJ, VF).     1.      Í stað „6. mgr. 12. gr.“ í síðari málslið 3. mgr. 6. gr. komi: 5. mgr. 12. gr.
     2.      Við 9. gr.
                  a.      1. málsl. 2. mgr. orðist svo: Greiðslur til foreldris reiknast frá og með þeim degi er fullar launagreiðslur frá vinnuveitanda í forföllum þess hafa fallið niður, sbr. einnig 2. málsl. 2. mgr. 8. gr., sem og greiðslur úr sjúkra- eða styrktarsjóði stéttarfélags vegna veikinda eða fötlunar barns.
                  b.      Við 2. málsl. 2. mgr. bætist: og staðfestingu sjúkra- eða styrktarsjóðs um að það hafi nýtt sér réttindi sín þar.