Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 402. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1040  —  402. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 36/1982, um Sinfóníuhljómsveit Íslands.

Frá meiri hluta menntamálanefndar (SKK, SÞorg, DJ, BÁ, ÍGP).     1.      Við 1. gr. bætist nýr stafliður, svohljóðandi: 4. mgr. orðast svo:
             Sinfóníuhljómsveitin og Ríkisútvarpið skulu gera með sér samning um flutning á tónlistarefni hljómsveitarinnar.
     2.      Við frumvarpið bætist ný grein er verði 3. gr. og orðist svo:
            1. mgr. 7. gr. laganna orðast svo:
             Stjórn Sinfóníuhljómsveitarinnar er heimilt að skipa verkefnavalsnefnd um verkefni hljómsveitarinnar. Stjórnin ákveður nánar um skipulag og hlutverk nefndarinnar.