Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 771. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1209  —  771. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 47/1993, um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, og lögum nr. 97/2002, um atvinnuréttindi útlendinga.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur, Ögmundi Jónassyni,


Jóhanni Ársælssyni og Valdimar L. Friðrikssyni.


     1.      1. gr. orðist svo:
                 Í stað orðanna „1. maí 2006“ í ákvæði til bráðabirgða við lögin kemur: 1. janúar 2007.
     2.      3. gr. orðist svo:
                 Í stað orðanna „1. maí 2006“ í ákvæði til bráðabirgða við lögin kemur: 1. janúar 2007.
     3.      Við bætist nýr kafli, III. kafli, Breyting á lögum nr. 96/2002, um útlendinga, með einni grein er orðist svo:
                 Í stað orðanna „1. maí 2006“ í ákvæði til bráðabirgða við lögin kemur: 1. janúar 2007.
     4.      Fyrirsögn frumvarpsins orðist svo: Frumvarp til laga um breytingu á lögum nr. 47/1993, um frjálsan atvinnu- og búseturétt launafólks innan Evrópska efnahagssvæðisins, lögum nr. 97/2002, um atvinnuréttindi útlendinga, og lögum nr. 96/2002, um útlendinga.