Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 520. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1243  —  520. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á lögreglulögum, nr. 90 13. júní 1996, og lögum um framkvæmdarvald ríkisins í héraði, nr. 92 1. júní 1989.

Frá allsherjarnefnd.     1.      Við 2. gr.
                  a.      Í stað orðsins „Bessastaðahrepp“ í 1. tölul. 1. mgr. komi: Sveitarfélagið Álftanes.
                  b.      Í stað orðsins „Gerðahrepp“ í 2. tölul. 1. mgr. komi: Sveitarfélagið Garð.
                  c.      Í stað orðanna „umdæmum sýslumannanna á Siglufirði og Ólafsfirði“ í 3. tölul. 1. mgr. komi: umdæmi sýslumannsins á Siglufirði.
     2.      Við 5. gr.
                  a.      Orðið „aðstoðarríkislögreglustjórar“ í 2. mgr. falli brott.
                  b.      Við 2. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Sama gildir um staðgengla þeirra.
                  c.      1. málsl. 3. mgr. orðist svo: Aðstoðarríkislögreglustjórar og aðstoðarlögreglustjórar skulu fullnægja sömu skilyrðum og ríkislögreglustjóri til skipunar í embætti, en eftirtalin skilyrði gilda um menntun og starfsreynslu þeirra.
     3.      Við 7. gr.
                  a.      Í stað tölunnar „25“ í 1. málsl. 1. mgr. komi: 24.
                  b.      Orðið „Ólafsfjörður“ í 1. mgr. falli brott og breytist aðsetursnúmer samkvæmt því.
     4.      Við 8. gr. Orðið „Ólafsfirði“ í 2. mgr. falli brott.
     5.      Við 9. gr. Á eftir orðunum „fyrir utan“ komi: 6. gr. og.