Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 794. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1250  —  794. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. nr. 87/2004, um olíugjald og kílómetragjald o.fl., með síðari breytingum.

Frá Atla Gíslasyni, Ögmundi Jónassyni, Þuríði Backman,


Jóni Bjarnasyni og Steingrími J. Sigfússyni.


    Við bætist ný grein sem verði 4. gr. og orðist svo:
    2. mgr. 23. gr. laganna orðast svo:
    Innheimtar tekjur af olíugjaldi, kílómetragjaldi og sérstöku kílómetragjaldi samkvæmt lögum þessum renna til Vegagerðarinnar að frádregnum 0,5% sem renna í ríkissjóð til að standa straum af kostnaði við framkvæmd laga þessara og 4,5% sem renna til að efla almenningssamgöngur og til að auka hlut vistvænna orkugjafa í samgöngum.