Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 388. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1310  —  388. mál.
Breytingartillagavið frv. til l. um breyt. á l. um tóbaksvarnir, nr. 6/2002.

Frá Pétri H. Blöndal.    Við bætist ný grein sem verði 2. gr. og orðist svo:
    3. tölul. 3. mgr. 7. gr. laganna fellur brott.