Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 684. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1313  —  684. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á l. nr. 2/1995, um hlutafélög, með síðari breytingum (samlagshlutafélög o.fl.).

Frá efnahags- og viðskiptanefnd.     1.      Efnismálsliður b-liðar 1. gr. orðist svo: Hlutafélög hafa heimild til að ákvarða að réttur til arðs miðist við annað tímamark en útborgun arðs enda sé það tímamark tiltekið í ákvörðun hluthafafundar um arðgreiðslu. Ef um er að ræða hlutafélög, sem skráð eru á skipulegan verðbréfamarkað, skal slík tilkynning send viðkomandi markaði fyrir aðalfund.
     2.      Við 2. gr.
                  a.      5. mgr. a-liðar falli brott.
                  b.      1. málsl. 1. mgr. c-liðar orðist svo: Samþykki allra hluthafa þarf til að breyta félagssamþykktum ef breyta á hlutafélagi í samlagshlutafélag.