Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 612. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1330  —  612. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um Veiðimálastofnun.

Frá landbúnaðarnefnd.     1.      2. mgr. 1. gr. falli brott.
     2.      4. mgr. 5. gr. falli brott.
     3.      Í stað „1. júní“ í 8. gr. komi: 1. júlí.
     4.      Við ákvæði til bráðabirgða I.
                  a.      Í stað „tíu“ í 3. málsl. komi: ellefu.
                  b.      Á undan orðinu „fisksjúkdómanefnd“ í 3. málsl. komi: Félagi eigenda sjávarjarða.