Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 742. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1343  —  742. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um atvinnuleysistryggingar.

Frá Jóhönnu Sigurðardóttur.     1.      Við 32. gr. Í stað orðanna „X. kafla“ í 9. mgr. komi: 55. og 56. gr.
     2.      Við frumvarpið bætist nýtt ákvæði, 34. gr., sem hefur fyrirsögnina Desemberuppbót og orlofsuppbót, svohljóðandi:
                      Á bætur sem greiðast vegna atvinnuleysis í júlímánuði greiðist 30% uppbót.
                      Á bætur sem greiðast vegna atvinnuleysis í desembermánuði greiðist 30% uppbót.
     3.      Við 54. gr.
                  a.      Í stað orðanna „40 virkum dögum liðnum“ í fyrri málslið 1. mgr. komi: 40 dögum liðnum sem ella hefðu verið greiddar atvinnuleysisbætur fyrir.
                  b.      Við 1. mgr. bætist nýr málsliður, svohljóðandi: Að þeim tíma liðnum skal réttur hins tryggða til atvinnuleysisbóta, sbr. 32. og 33. gr., reiknast eins og hann hefði notið bóta frá móttöku umsóknar.