Aðrar útgáfur af skjalinu: PDF - Word Perfect. Ferill 340. máls.
132. löggjafarþing 2005–2006.
Þskj. 1370  —  340. mál.
Breytingartillögurvið frv. til l. um breyt. á lagaákvæðum er varða réttarstöðu samkynhneigðra (sambúð, ættleiðingar, tæknifrjóvgun).

Frá Bjarna Benediktssyni.     1.      Við 3. gr. Í stað orðsins „sambúð“ komi: sambúðarslit.
     2.      Við 5. gr. Efnismálsliður orðist svo: Sama gildir um bótarétt einstaklinga af sama kyni í sambúð.
     3.      Við 12. gr. Efnismálsliður orðist svo: Sama gildir um framtal einstaklinga af sama kyni í sambúð sem óskað hafa samsköttunar.
     4.      B-liður 25. gr. falli brott.
     5.      33. gr. orðist svo:
             Í stað orðsins „konu“ í 2. mgr. og „Kona“ í 3. mgr. 8. gr. laganna kemur: móður, og: Móðir.